מענה לבירורים:

רח' שיטרית 10 תל-אביב

טל. 03-6486256 שלוחה 1

פקס. 03-6486255

דואר אלקטרוני: arie@iaa.co.il

:שותפים לדרך

לוגו מועצה אזורית
לוגו אליצור
לוגו מרכז הפועל
לוגו מתנ
לוגו משרד התרבות והספורט
לוגו צהלי
לוגו החברה למתנסים
לוגו עמותה