מרחקי ריצה ולו"ז:

 

15:30 התכנסות, חלוקת ערכות

17:00 הזנקה 10 ק"מ תחרותי

17:10 הזנקה 5 ק"מ תחרותי 

18:10 מקצה שליחים - 5 * 2 ק"מ 

19:10 הזנקה 2 ק"מ תחרותי

19:30 הזנקה 2 ק"מ עממי

20:00 טקס סיום

:שותפים לדרך

לוגו מועצה אזורית
לוגו אליצור
לוגו מרכז הפועל
לוגו מתנ
לוגו משרד התרבות והספורט
לוגו צהלי
לוגו החברה למתנסים
לוגו עמותה